วีซ่าฟิลิปปินส์ (Phillipines Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่า และเอกสารต่าง ๆ

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นเรื่องขอวีซ่าได้ที่สถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย มีดังนี้

  1. แบบฟอร์มขอวีซ่า (ขอได้ที่สถานทูตฟิลิปปินส์) ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว สามารถไปกรอกได้ที่สถานทูตในวันที่ไปทำวีซ่าได้เลยค่ะ
  2. หนังสือเดินทาง (Passport) และสำเนา 1 ชุด
  3. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 ใบ 
  4. ใช้รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ใช้ตอนทำ SSP กับทางโรงเรียนที่นั่น  ( SSP ย่อมาจาก Special Study Permit คือ “ใบอนุญาติเรียนเป็นการพิเศษ” เป็นประเภทของใบอนุญาตให้เฉพาะสำหรับการอบรมภาษาอังกฤษ หรือคอร์สที่ไม่มีใบประกาศ (Non- degree) รูปถ่ายใส่ชุดสุภาพทำผมปกติไม่ปิดบังใบหน้า สามารถถ่ายไม่โชว์ใบหูก็ได้ค่ะ
  5. สำเนาประเภทตั๋วเครื่องบินไปกลับ 1 ชุด
  6. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากทางโรงเรียนของฟิลิปปินส์ (ทาง Greatest Knowledge จะนำไปให้ในวันที่ไปทำวีซ่า ซึ่งเอกสารฉบับนี้จะได้จากทางโรงเรียนของที่ฟิลิปปินส์หลังจากผู้เรียนยืนยันในการเดินทางไปเรียนค่ะ)

***สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทย ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และขอวีซ่าก่อนการเดินทาง***

สถานทูตฟิลิปปินส์ (PHILLIPINES EMBASSY) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สถานทูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย: Philippinese Embassy in Thailand 760 ถ.สุขุมวิท 30/1 กทม. 10110 โทร. 0-2259-0139-40

เกรทเทสต์ โนวเลจ
Greatest Knowledge
Web Design by Webunique

710/225 ม.5 ต.ท้ายบ้านใหม่ ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
มือถือ : 083-942-6995 | แฟกซ์. 02-702-0937 | E-mail : greatestknowledge@gmail.com
Line ID : @GreatestKnowledge | ติดต่อ : บริษัท เกรทเทสต์ โนวเลจ จำกัด