เกี่ยวกับเรา

แนะแนวศึกษาภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์

บริการของเรา

  - ให้คำแนะนำเรื่องการเรียนต่อ การเลือกโรงเรียนและหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียน

  - ดูแลจัดหาตั๋วเครื่องบิน

  - บริการจัดทำวีซ่า 

  - ให้ข้อมูลเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

  - มีเจ้าหน้าที่เดินทางบินไปด้วย ส่งถึงที่โรงเรียนที่ประเทศฟิลิปปินส์

เกรทเทสต์ โนวเลจ
Greatest Knowledge
Web Design by Webunique

710/225 ม.5 ต.ท้ายบ้านใหม่ ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
มือถือ : 083-942-6995 | แฟกซ์. 02-702-0937 | E-mail : greatestknowledge@gmail.com
Line ID : @GreatestKnowledge | ติดต่อ : บริษัท เกรทเทสต์ โนวเลจ จำกัด